KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dniem 1 września 2013 wchodzi w życie nowa stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13-tej. Zostaje ona obniżona z 3 zł na 1 zł!

Powyższe wynika z:

 • uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2013r.poz.827), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

Numery kont bankowych:

 • Nr Konta za ŻYWIENIE: 75 10301508 0000 0005 50531046
 • Nr Konta za OPŁATĘ za pobyt dziecka w przedszkolu: 72 10301508 0000 0005 50531003
 • Nr konta na fundusz RADY RODZICÓW: 51 2030 0045 1110 0000 0254 2430

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są na podstawie:

 1. uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 2. ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2013r.poz.827), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

Nowa uchwała wprowadza następujące zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych:

 1. w godzinach 8.00 - 13.00 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie)
 2. za pozostałe godziny zajęć przedszkolnych, ze względu na rodzaj świadczeń , ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę - 1,00 zł.
 3. miesięczna opłata, wyliczona jest jako iloczyn stawki opłaty i liczby godzin świadczeń udzielnych dziecku w danym miesiącu, ustalana jest na podstawie pisemnej deklaracji rodziców(prawnych opiekunów) określającej godziny pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu tygodnia oraz karty ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

ZARZĄDZENIE NR 4 /2013 Dyrektora Przedszkola nr 129 Raj na Skarpie

w Warszawie z dnia 25.08.2013r. w sprawie opłat i wysokości stawki żywieniowej na rok szkolny 2013 /2014 w Przedszkolu nr 129 Raj na Skarpie

Na podstawie:

 • uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Przedszkola Nr 129 Raj na Skarpie od 1 września 2013 r na cały rok szkolny 2013/2014 opłatę za czas pobytu dziecka przeznaczony ponad czas na realizację podstawy programowej w wysokości 1 PLN za każdą godzinę począwszy od godziny 13.00

§ 2

Całodzienna stawka żywieniowa od dziecka wynosi w roku szkolnym 2013/2014 - 8 PLN za trzy posiłki.

§ 3

Opłat rodzice mogą dokonywać na podane konta bankowe lub wpłacać na terenie przedszkola kierownikowi gospodarczemu w wyznaczone dni w miesiącu, najpóźniej do 5-go każdego miesiąca.

§ 4

W wyjątkowo trudnych sytuacjach rodzice mogą ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z opłat po złożeniu odpowiednich dokumentów do dyrektora Przedszkola.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2013 roku.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 129 Raj na Skarpie w Warszawie
data: 31-05-2015
wytworzył: Irena Wojciechowska
data: 31-05-2015
data: 31-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 14-12-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 438